Звітність

Прозорість механізмів ведення бізнесу, звітність за міжнародними стандартами, інформаційна відкритість — ось принципи, якими керується Група ЕСТА.

Прозорість бізнесу – один із ключових принципів діяльності групи ЕСТА. Тому ЕСТА з 2008 року щорічно публікує дані консолідованої звітності Групи, що містить основні фінансові показники її діяльності.

Консолідована звітність формується відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і включає дані фінансової звітності всіх підприємств групи ЕСТА (підприємствами групи ЕСТА є всі підприємства й організації, над якими ЕСТА Холдинг - керівна компанія Групи, прямо або опосередковано здійснює контроль - володіє або управляє контрольним пакетом Підприємства, або має більшість в органах управління Підприємства).

Аудит даних консолідованої звітності здійснюється фахівцями компанії PriceWaterhouseCoopers.