Основні положення

СКМ – провідна укра їнська фінансово - промислова група, що працює на національному та міжнародних ринках. До складу Групи СКМ входять більше 100 компаній, а на підприємствах Групи прац юють понад 300 тисяч осіб.

Група СКМ є найбільшим приватним національним інвестором в Україні й робить вагомий внесок в економіку країни. Ми інвестуємо в модернізацію наших підприємств, міст і сіл, у яких ми працюємо, тому що це – стабільне майбутнє для мільйонів українців.

Для СКМ робота в галузі сталого розвитку – це робота з людьми і для людей: співробітників компаній Групи та їхніх сімей, мешканців міст, у яких ми працюємо, а також жителів усієї України.

Група СКМ прагне бути бізнесом, який повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед всіма зацікавленими сторонами та українським суспільством. Ми системно підходимо до питань сталого розвитку. У Групі СКМ встановлено єдині принципи і підходи до діяльності у сфері сталого розвитку, зафіксовані в цій Політиці. Ми в Групі СКМ дотримуємося цих підходів у всіх аспектах діяльності: при стратегічному плануванні, при реалізації проектів, а також на всіх рівнях управління.