Новини

Повідомлення про зменшення статутного капіталу ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ»

18.11.2020

Шановні партнери,

користуючись нагодою, ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34435248) висловлює Вам свою повагу. 

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 

На виконання вищезгаданого положення повідомляємо, що загальними зборами учасників ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ» (протокол № 199 від 16 листопада 2020 року) було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ» на 57 715 000,00 гривень (п’ятдесять сім мільйонів сімсот п’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок). Таким чином, після зазначеного зменшення статутний капітал ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ» становить 524 406 882,25 гривень (п’ятсот двадцять чотири мільйони чотириста шість тисяч вісімсот вісімдесят дві гривні 25 копійок). 

Відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», у випадку, якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після отримання повідомлення про зменшенням статутного капіталу, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.

Керуючись вищевикладеним, ТОВ «ЕСТА ХОЛДИНГ» хоче запевнити Вас, що зменшення статутного капіталу нашого підприємства є виконанням вимог чинного законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність та надійність товариства в економічному плані.